Ako precliť zásielku?

Produkty zasielané mimo EÚ prechádzajú colným odbavením v krajine určenia – vyčíslené CLO a DPH hradí príjemca zásielky.  


CLO a DPH sú vypočítané z celkovej hodnoty zásielky a ceny dopravy vrátane poistenia.  
Výnimku tvorí expresný list  – v tomto prípade zásielka nepodlieha precleniu.  
V prípade neuhradenia colných poplatkom je tovar odoslaný naspäť na náklady odosielateľa.  
Sprostredkovanie preclenia zásielky je zdarma. 
K zásielkam smerujúcim do štátov mimo EÚ je potrebné priložiť colnú faktúru. 

Všetky potrebné dokumenty vytvoríme radi za Vás. 

 

Stačí správne vyplniť formulár objednávky prepravy na našich webových stránkach. Vývozné sprievodné doklady. 
Ak budete požadovať vývozné sprievodné doklady (JCD/VDD), budú spracované daným dopravcom na Vašu žiadosť. O tejto skutočnosti nás, prosím, informujte vopred.