• e-mailom pre prihlásenie do účtu je vami vložený e-mail pri registrácii 

  • prihlasovacie údaje vám boli zaslané e-mailom po vašej registrácii

  • máte otázku? Neváhajte kontaktovať našu asistenčnú linku 0948 450 318