Rozmery a hmotnosť balíka

Každý balík musí spĺňať maximálne možné rozmery a váhu:

 • Maximálna hmotnosť zásielky k odbaveniu je 500 kg.

 • Maximálna dĺžka je 260 cm.

 • Celková dĺžka, ktorá obsahuje obe šírky aj výšky balíka, nesmie v súčte presiahnuť 410 cm.

Ak uvedené pokyny pre rozmery balík prevyšuje, môže byť vylúčený z prepravy.

Obal

Obal balíku musí rešpektovať hmotnosť a objem zásielky s ohľadom na mechanickú prepravu na triediacej linke. Odporúčame:

 • pevné kartónové obaly

 • dostatočne pevné a vystužené dno v prípade vyššej hmotnosti

 •  Berte ohľad na fakt, že balík bude prepravovaný v polohe, ktorá nemusí zodpovedať jeho prirodzeným rozmerom. Napríklad pri veľkej výške zásielky je predpoklad, že bude prepravovaná vodorovne otočená a ďalej umiestnená v dostatočne stabilnej polohe, aby nedošlo k jej pádu.

 • Balík musí byť pevne uzavretý, zalepený a bez otvorov. Staré čiarové kódy a prepravné štítky môžu zaviniť chybné spracovanie zásielky, balík ich preto zbavte.

 • Prepravovaný tovar musí byť vo vnútri balíku pevne fixovaný proti pohybu. Pri posielanie viacerých produktov súčasne (napríklad fliaš) je nutné použiť preložky a dôkladnejšie zabalenie. Výrazne tým predídete poškodeniu prepravovaného tovaru.

Špeciálne poplatky

V prípade, že nebude zásielka zabalená podľa podmienok dopravcu, alebo sa budú líšiť vami zadané údaje, môžu byť dodatočne účtované nasledovné špeciálne poplatky:

 • poplatok za nepravidelné balenie

 • poplatok za opravu adresy

 

Poplatok za nepravidelné balenie účtujeme za:

 • Akékoľvek predmety uložené vo vonkajšom prepravnom kontajneri z kovu alebo dreva.
 •  Akékoľvek zásielky valcovitého tvaru, napríklad s barely, sudy, vedrá alebo pneumatiky, ktoré nie sú úplne uzavreté v prepravnom kontajneri z kartónu s vlnitým povrchom.

 • Akékoľvek zásielky vyžadujúce špeciálny manipuláciu, zvyčajne sa jedná o zásielky zabalené vo strečové fólii.

Poplatok za opravu adresy sa účtuje za:

 • chybne uvedenú adresu odosielateľa alebo príjemcu objednávky prepravy

  

Prečítajte si kompletné pokyny pre zabalenie zásielky.