Každý balík musí spĺňať maximálne rozmery a váhu, ktoré sú: maximálna hmotnosť zásielky k odbaveniu je 69 kg, alebo jej dĺžka 260 cm, alebo jej celková dĺžka + obvod (2 x šírka + 2 x výška) v súčte nesmie presiahnuť 410 cm. Ak túto hmotnosť alebo rozmery balík prevyšuje, môže byť vylúčený z prepravy.

Obal balíku musí rešpektovať hmotnosť a objem zásielky s ohľadom na mechanickú prepravu na triediacej linke. Odporúčame pevné kartónové obaly a v prípade vyššej hmotnosti dostatočne pevné a vystužené dno. Berte prosím ohľad na fakt, že balík bude prepravovaný v prepravnej polohe, ktorá nemusí zodpovedať prirodzeným rozmerom balíku napr. pri veľkej výške je predpoklad, že balík sa bude prepravovať vodorovne otočený a ďalej umiestnený v dostatočne stabilnej polohe, aby nedošlo k jeho pádu.

Balík musí byť pevne uzavretý, zalepený a bez otvorov. Nie sú prípustné akékoľvek staré čiarové kódy a prepravné štítky, ktoré môžu zapríčiniť chybné spracovanie zásielky.

Prepravovaný tovar musí byť vnútri balíku pevne fixovaný proti pohybu. Pri posielaní viacerých produktov súčasne, napr. fľaší atď. je nutné použiť preložky a dôkladnejšie zabalenie, výrazne tým predchádzate poškodeniu prepravovaného tovaru.

 

Presné pokyny pre zabalenie zásielky nájdete tu