Zakázaný tovar pre vývoz

Neprepravujeme nasledujúci tovar:

 • Alkoholické nápoje
 • Zvieracie kože (od iných ako domácich zvierat
 • Tovar výnimočnej hodnoty (napr. umelecké predmety, starožitnosti, drahé kamene, zlato, striebro)
 • Nebezpečný tovar/materiály
 • Strelné zbrane
 • Kožušiny
 • Slonovinu a výrobky z nej
 • Živé zvieratá
 • Peniaze a cenné papiere
 • Tovar podliehajúci skaze
 • Osobný hnuteľný majetok
 • Rastliny
 • Pornografické materiály
 • Semená
 • Známky neobvyklej hodnoty
 • Tabak a tabakové výrobky
 • Potraviny
 • Batožiny

Niektoré krajiny majú ďalší tovar, ktorý sa nesmie dopravovať, alebo je jeho preprava obmedzená. V zodpovednosti odosielateľa je splniť všetky vládne predpisy alebo zákony každej krajiny. Odosielateľom sa tiež odporúča informovať sa na UPS Zozname tovaru zakázaného pre dovoz pre každú krajinu.

Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo na odmietnutie, alebo pozastavenie prepravy akéhokoľvek balíku, ktorý neuvádza úplné kontaktné informácie odosielateľa a príjemcu a obsahujúceho tovar, ktorý podľa nášho názoru nesmie byť prepravovaný, alebo nie je správnym spôsobom popísaný, klasifikovaný, alebo zabalený a označený spôsobom vhodným pre prepravu a doplnený potrebnou dokumentácioou.

Spoločnosť UPS nebude prpravovať žiadny tovar, ktorý zákon alebo predpis ktorejkoľvek federálnej, štátnej alebo miestnej vlády v krajine pôvodu alebo určenia zakazuje. Ďalej taktiež tovar, ktorý by mohol porušiť platné vývozné, dovozné či iné zákony, alebo ohroziť bezpečnosť zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov spoločnosti, dopravné prostriedky, alebo ktorý by podľa nášho názoru mohol znečistiť alebo inak poškodiť tovar alebo zariadenie. Tovar, ktorý je ekonomicky, alebo prevádzkovo nepraktické prepravovať.