Postup v prípade poškodenia zásielky

Pokiaľ je zásielka poškodená, mal by príjemca okamžite, najneskôr však do 4 dní od dátumu doručenia, oznámiť túto skutočnosť našej spoločnosti a poskytnúť nasledujúce údaje:

  • sledovacie číslo zásielky
  • zoznam položiek v balíku
  • hodnotu zásielky
  • spôsob a výšku poškodenia
  • informácie o spôsobe balenia

 

V prípade poškodeného balenia dochádza k spätnej fyzickej kontrole zásielky kuriérom. Do jeho príchodu by príjemca nemal s poškodenou zásielkou manipulovať. Zásielku je nutné predložiť v takom stave, v akom bola dodaná - teda vrátane vonkajšieho aj vnútorného balenia. 

Pre úspešné uzavretie škodného šetrenia by mal mať odosielateľ vždy k dispozícii faktúru za zasielaný tovar, ktorá môže byť dopravcom požadovaná pre uznanie škody. 

Reklamáciu a všetku dokumentáciu (faktúru za tovar, fotografie poškodenie) zašlite na našu emailovú adresu reklamacie@balikdozahranicia.sk . Týmto začne reklamačné šetrenie, o ktorého výsledku vás budeme informovať do tridsiatich pracovných dní.

V prípade zistenia nedostatočného spôsobu zabalenia nemôžu byť reklamácie uznané.

Postup v prípade straty zásielky

Pokiaľ nebola zásielka dodaná podľa predpokladaného dátumu doručenia, mal by zákazník bezodkladne oznámiť túto skutočnosť dopravcovi (ideálne odosielateľ zásielky). 

Je potrebné vedieť:

  • akým spôsobom bola zásielka zabalená
  • čo bolo jej obsahom 

 

Pri všetkých reklamáciách týkajúcich sa zistených strát alebo poškodenia musí byť za prítomnosti kuriéra vyhotovený v deň doručenia zásielky Protokol o poškodení (škode).

Oneskorenie zásielky

U expresných služieb poskytujeme garanciu doručenia a vrátenie rozdielu z ceny poštovného medzi expresným a štandardným doručením. Toto platí pre zásielky odoslané prostredníctvom kuriéra UPS Express a UPS Express Saver na základe jeho podmienok o garancii včasného doručenia. Pred odoslaním expresné zásielky odporúčame kontaktovať našu zákaznícku linku 0948 450 318 a overiť si dátum doručenia.

 

Reklamácie spojené s oneskorením zásielky musí byť oznámené do siedmich dní od obdržania zásielky. Viac v sekcii Obchodné podmienky

 

Pokiaľ máte otázky ohľadne reklamácie, neváhajte nás kontakovat.