Preclenie zásielok, EORI číslo

Dôležité informácie k bezproblémovému colnému odbaveniu vašich zásielok.

CLO a DPH u vývozných (exportných) zásielok do krajín mimo EÚ

Tovar zasielaný mimo Európsku úniu prechádza colným odbavením v krajine určenia. Vymerané CLO a DPH hradí príjemca zásielky. Podľa dohody je možné colný výmer preúčtovať na odosielateľa.

 

CLO a DPH sa vypočítavajú z celkovej hodnoty obsahu zásielky a ceny dopravy vrátane poistenia. Výnimku tvorí expresný list - v tomto prípade zásielka precleniu nepodlieha. V prípade neuhradenia colných poplatkov je tovar odoslaný späť na náklady odosielateľa.

 

Sprostredkovanie preclenie zásielky je zdarma. K zásielkam smerujúcim do štátov mimo EÚ je treba doložiť colnú faktúru. Všetku potrebnú dokumentáciu pre vás pripravíme. Stačí, keď správne a úplne vyplníte objednávku prepravy.

Vývozné sprievodné doklady

Pokiaľ si prajete obržať vývozné sprievodné doklady (JCD/VDD), budú spracované daným prepravcom na vašu žiadosť. O tejto skutočnosti nás informujte vopred.

CLO a DPH u dovozných (importných) zásielok z krajín mimo EÚ

Preclenie sa týka tiež importných zásielok, to znamená zásielok prichádzajúcich do SR z mimoeurópskych krajín. V tomto prípade hradíte spolu s poštovným:

 

  •  zálohu 20 % z hodnoty tovaru a vyššie poštovného

  • poplatok 28 € za sprostredkovanie preclenia

Pokiaľ je clo nižšie ako vami odoslaná záloha, preplatok vrátime späť.

EORI číslo

EORI číslo (Economic Operators' Registration and Identification system) slúži ako identifikátor hospodárskych subjektov pre komunikáciu s colnými orgánmi. Jedná sa o číslo pridelené finančnou správou na základe vašej žiadosti. Najčastejšie sa skladá z prideleného DIČ čísla .

 

EORI číslo sa uvádza do Zmluvy o nepriamom zastúpení, ktorá sa vypĺňa pre zásielky mimo EÚ s hodnotou presahujúcou 1000 €  (vrátane poštovného). Pokiaľ má zásielka hodnotu nižšiu, stačí priložiť podpísanú faktúru, ktorá uvádza počet a cenu odoslaných položiek.

 

Žiadosť o pridelenie čísla EORI nájdete na webových stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky, ktorá je pre Slovensko registračným orgánom. Vyplnené registračné formuláre je možné zaslať:

 

  • e-mailom: EORI@financnasprava.sk (v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu a pripojiť kvalitne naskenované dokumenty)

  • poštou na adresu: Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie registrácie a medzinárodnej výmeny informácií o riziku, Karpatská 13, 05801, Poprad

 

Fyzickým osobám sa číslo EORI neprideľuje. V prípade potreby, napr. dovozu tovaru neobchodného charakteru, budú uvedené osoby zaevidované v centrálnom registri na základe žiadosti o zápis osoby do APV CReg.

 

V prípade nejasností nás kontaktujte.

Vyzdvihnutie zásielky v ten istý deň kdekoľvek v SR
Potrebujem odoslať balík do zahraničia online
a najlacnejšie!

Rýchle kontakty

Neviete si s niečim rady?
Kontaktujte nás.

0950 105 108 Po-Pi 8-17 hod

Sledovanie zásielky

Odošlite zásielku kamkoľvek si len spomeniete

Novinky a akcie na e-mail

Emailová adresaZadejte platný email
 forum icon Máte otázku?
Opýtajte sa!