Tovar zasielaný mimo EÚ prechádza colným odbavením v zemi určenej – vymerané CLO a DPH hradí príjemca zásielky, podľa dohody je možné colný výmer preúčtovať na odosielateľa.

CLO a DPH sa vypočítavajú z celkovej hodnoty obsahu zásielky a ceny dopravy vrátane poistenia.

Výnimku tvorí expresný list – v tomto prípade zásielka precleniu nepodlieha.

 

V prípade neuhradenia colných poplatkov je tovar  odoslaný späť na náklady odosielateľa.

Sprostredkované preclenie zásielky je zdarma.

K zásielkam smerujúcim do štátov mimo Európskej Únie je treba priložiť colnú faktúru.

Všetku potrebnú dokumentáciu radi vytvoríme za Vás. Postačí, keď správne a úplne vyplníte formulár objednávky prepravy na našich webových stránkach.

Vývozné sprievodné doklady

Pokiaľ si prajete obdržať vývozné sprievodné doklady (JCD/VDD), budú spracované daným prepravcom na Vašu žiadosť.

O tejto skutočnosti nás, prosím, informujte vopred.

CLO a DPH pri importných(dovozových) zásielkach z krajín mimo EÚ

Preclenie sa týka tiež importných zásielok, to znamená zásielok prichádzajúcich do SR z mimoeurópskych zemí. V tomto prípade hradíte spolu s poštovným zálohu 20%  z hodnoty tovaru + výšku poštovného a poplatok 28 € za sprostredkovanie preclenia. Pokiaľ je clo nižšie ako Vami odoslaná záloha, preplatok Vám bude vrátený naspäť.

EORI číslo

EORI číslo (Economic Operators´ Registration and Identification system) slúži ako identifikátor hospodárskych subjektov pre komunikáciu s colnými orgánmi. Jedná sa o číslo pridelené colným úradom na základe Vašej žiadosti. Najčastejšia zostava je z čísla DJČ.

EORI číslo sa uvádza do „Zmluvy o nepriamom zastúpení", ktorá sa vypĺňa pri zásielkach mimo EÚ, s hodnotou presahujúcou 1000 EUR ( vrátane poštovného). Pokiaľ má zásielka hodnotu nižšiu, stačí priložiť podpísanú faktúru, ktorá uvádza počet a cenu odoslaných položiek.

Žiadosť o pridelenie čísla EORI nájdete tiež na webových stránkach Colnej správy Slovenskej republiky. Požiadať o EORI číslo môžete osobne na príslušných pracoviskách colnej správy alebo prostredníctvom elektronického formulára online. K tomu je však treba mať aktivovaný elektronický podpis.

Zoznam colných úradov , kde je možné získať EORI číslo, uvádza Colná správa Slovenskej republiky na svojej stránke.

Vybavenie žiadosti a pridelenie čísla EORI trvá približne dva pracovné dni.

Pre súkromné osoby je k dispozícií online aplikácia, kde existuje možnosť vygenerovať si dočasné EORI číslo pre jednotlivé prípady preclenia.

Všetky ďalšie otázky Vám na požiadanie radi zodpovieme.