Prečo sme vznikli?

Služba, ktorú ponúkame, vznikla na základe dlhodobých skúseností s prepravou zásielok po celom svete. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovania zásielkových služieb v SR. Veríme, že vám naše služby prinesú nielen finančnú úsporu, ale tiež sa vďaka nim zbavíte zdĺhavého čakania v radoch na pošte.

Kam môžem zaslať balík alebo list?

Vašu zásielku doručíme do 200 krajín sveta, ktorými sú napríklad: Mexiko, USA, Kanada, JAR, Arabské Emiráty, Ázie, väčšina štátov Afriky a samozrejme všetky štáty Európy. V rámci SR, to znamená z adresy v SR na adresu v SR, nedoručuje.

Koľko ma bude stáť zaslanie balíka alebo listu?

Cenu prepravovanej zásielky si môžete vypočítať v kalkulátore poštovného.

Ako môžem objednať prepravu balíka či listu?

Je na vás, akým spôsobom balík či listovú zásielku dodáte. Zákazník má možnosť využiť osobného podania priamo na jednej z našich pobočiek, alebo môže využiť služby objednávky prepravy zásielky. Ako postupujete v prípade zasielania väčšieho množstva zásielok?

Zákazníci, ktorí posielajú väčšie množstvo zásielok, nemusia vyplňovať objednávky ku každému balíku či listovej zásielke zvlášť.

 

Môžem u vás kúpiť obaly na zabalenie balíka alebo špeciálne obálky?

Zákazníkom ponúkame ku kúpe veľký výber najrôznejších obalových materiálov za bezkonkurenčné ceny.

Kedy bude môj balík alebo list doručený?

 • Doručenie nasledujúci deň medzi 10:30 a 12:00 dopoludnia na väčšinu obchodných adries v Európe.         
 • Doručenie druhý pracovný deň medzi 10:30 a 12:00 dopoludnia na väčšinu adries v USA a do veľkých obchodných oblastí v Kanade.         
 • Dátumove zaručené dodanie do 2 až 3 pracovných dní už medzi 10:30 a 12:00 vo vybraných oblastiach Ázie.         

U listových zásielok garantujeme pri podaní do 14:00 doručenie nasledujúci deň do 12:00.

 

Ako môžem zaplatiť za prepravovanú zásielku?

Zaplatiť je možné v hotovosti na každej z našich pobočiek, a to prostredníctvom bankových prevodov či elektronickou peňaženkou realizovanú skrze GoPay.sk (platobnou kartou). Naše číslo účtu pre platbu prevodom je vedené v Tatra banke, a.s. (číslo účtu: 2622727801//1100, IBAN: SK9311000000002622727801, SWIFT: TATRSKBX).

Aká je maximálna váha a rozmer balíka, prípadne listu?

U listu je maximálna váha v pevnej obálke 0,5 kg.

V prípade balíka je maximálna hmotnosť zásielky k odbaveniu 2 500 kg.

Čo robiť v prípade, že vaša zásielka bola poškodená pri doručení u príjemcu?

Pri všetkých reklamácií týkajúcich sa zistených strát alebo poškodenia musí byť za prítomnosti kuriéra vyhotovený dni doručenia zásielky Protokol o poškodení (škode). Tiež reklamácie spojené s oneskorením zásielky musí byť oznámené do siedmi dní od obdržania zásielky. Viac v sekcii Obchodné podmienky.

Čo nemôžem prepraviť?

Zasielateľ stanovuje, že obsahom prepravovanej zásielky nesmie byť následujúce:

 • zásielka obsahujúca nebezpečné predmety, alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť škody osobám či majetku. Ide najmä o: výbušniny, horľaviny, rádioaktívne látky, žieraviny, alebo zapáchajúce látky, zbrane, muníciu a ďalšie nebezpečné látky,      
 • zásielka obsahujúca drogy alebo lieky a psychotropné látky s výnimkou predmetov, ktoré zasielajú zákonne na to oprávnené inštitúcie na vedecké alebo zdravotnícke účely,      
 • zásielka obsahuje ľudské, alebo zvieracie pozostatky,      
 • zásielka obsahuje živé rastliny a zvieratá,      
 • zásielka, ktorá vďaka svojmu charakteru znemožňuje realizáciu služieb pri užití vlastných prostriedkov a prepravných zariadení,      
 • ● zásielka má na obale alebo na viditeľnej časti obsahu nápisy alebo kresby porušujúce zákon,      
 • zásielka obsahuje umelecké diela, starožitnosti, drahokamy a ušľachtilé kovy v akomkoľvek tvare alebo forme, valuty, cenné papiere, certifikáty a akékoľvek iné cennosti,      
 • zásielka je zabalená tak, že by mohla ušpiniť alebo inak poškodiť iné zásielky ,      
 • zásielka, ktorá podľa právnych predpisov nemôže byť prepravovaná ,      
 • predmety a látky ľahko poškoditeľné, aj keď je zásielka opatrená označením, že ide o taký tovar,      
 • predmety a látky ľahko poškoditeľné aj za predpokladu dodržiavanie pokynov pre zvláštne manipuláciu so zásielkou, ako sú alkohol a iné drahé tekutiny v sklenených fľašiach a pod.,      
 • vzhľadom k ustanovení poštového zákona je ich preprava zakázaná, alebo zákon ustanovuje poskytovanie niektorých služieb výlučne verejným operátorom (č. 324/2011 Z.z.).